Institutioner

Musik og bevægelse for vuggestuebørn

Vores tilgang til Vuggestuebørn:

 • Møder børnene der hvor de er.
 • Deler fælles glæde ved musik.
 • Opbygger kropsbevidsthed.
 • Styrker begrebsdannelse.
 • Bruger gentagelse.
 • Udvikler de sociale kompetencer.
 • Øver at give og tage.
 • Griber de magiske øjeblikke.
 • Støtter op om sanseskoling.
 • Indeholder fagte/rammelege

Igennem musik, leg og bevægelse vil børnene få stimuleret deres fantasi, sprog og den sociale og følelsesmæssige udvikling.  Børnene får opbygget kropsbevidsthed, automatisering af forskellige begreber som oppe/nede, frem/tilbage, stor/lille osv. samt god forståelse af sig selv og andre.

Der er rig mulighed for at arbejde med forskellige temaer eller fokusområder igennem undervisningen. Vi kommer til jer i et ryddet afgrænset lokale. Som udgangspunkt kommer en underviser og vi forventer minimum en voksen som børnene kender med til undervisningen.

Kontakt os hvis I har spørgsmål eller ønsker og vi finder en løsning der passer til jeres behov.

knap_pink

Børnegruppen er på ca. 12 børn, og der er mindst 2 grupper i forlængelse af hinanden.

Hver lektion varer 45 min. 

Pris 550 kr. pr lektion.

 

Inspirationspakke

Kom godt i gang med rytmikken

 • Masser af inspiration til institutionens rytmikundervisning
 • En sjov og samlende aften/dag for pædagoggruppen
 • Skaber en fælles musikkultur på institutionen
 • Vi kommer til jer.

Hvordan kan rytmikken bruges som et pædagogisk redskab?

At bruge rytmik i dagligdagen giver adgang til bedre forståelse for det enkelte barns behov og niveau blandt andet inden for følgende pædagogiske temaer; Sprog, motorik og psyke.

Rytmik kan være med til at synliggøre og at støtte op om sociale relationer, hæmme generthed, pirre nysgerrighed og at turde være en del af gruppen som et individ. Med rytmikken kan der arbejdes konstruktivt med mobning, der kan banes vej for nemme sejre og skabes umiddelbar glæde.

Der følger en sangmappe samt en melodihusker med.

En samlet pakke kan se sådan ud:

 • Inspirationsaften.Vi kommer ud og synger, leger og inspirerer voksengruppen.
 • Rytmikforløb. Vi kommer efterfølgende ud og introducerer sange og lege med institutionens børn og voksne.

Kontakt os her og vi bygger et spændende forløb op, der passer til jeres behov.

 

Inspirationsaften : 3 lektioner a 1100 kr

Rytmikforløb på institutionen : 6 lektioner a 550 kr

I alt : 6.600 kr

Vi kommer til jer i egnet lokale.

Musik og bevægelse for børnehavebørn

Vores tilgang til Børnehavebørn:

 • Møder børnene der hvor de er.
 • Ser kreativitet i kaos, vender det til samspil og gode grin.
 • Deler fælles glæde ved musik.
 • Opbygger kropsbevidsthed.
 • Styrker sproglig udvikling.
 • Udvikler de sociale kompetencer.
 • Inkluderer både de stille og larmende.
 • Griber de magiske øjeblikke.
 • Støtter op om sanseskoling.

Igennem musik, leg, fantasi og bevægelse vil børnene indgå i fællesskab, få god forståelse for hinanden og sig selv, lære at fornemme fællesforpligtelse, forstå og udtrykke kropssprog, lytte, fordybe sig, give og modtage opmærksomhed, respektere og forstå forskelligheder. Dette vil være med til at gøre dem skoleparate, samt at give et godt børnemiljø i institutionen.

Der er rig mulighed for at arbejde med forskellige temaer eller fokusområder igennem undervisningen. Et tema kan udmunde i en skøn koncert der inddrager hele institutionen, eller der kan være med til at give et løft til en udvalgt gruppe. Vi kommer til jer i et ryddet afgrænset lokale. Som udgangspunkt kommer en underviser og vi forventer minimum en voksen som børnene kender med til undervisningen. 

Kontakt os hvis I har spørgsmål eller ønsker og vi finder en løsning der passer til jeres behov.

 

knap_pink

 

Børnegruppen er på max 12 børn, og der er mindst 2 grupper i forlængelse af hinanden.

Hver lektion varer 45 min. 

Pris 550 kr. pr lektion.