fbpx

Institutioner

Rytmik i institutionen
 
Igennem musik, leg og bevægelse vil børnene få stimuleret deres fantasi, sprog og den sociale og følelsesmæssige udvikling. Børnene får opbygget kropsbevidsthed, automatisering af forskellige begreber som oppe/nede, frem/tilbage, stor/lille osv. samt god forståelse af sig selv og andre. Vi skubber til den indre fantasi via forskellige rammelege hvor vi tager på forskellige rejser ud i den store verden.
 
Der er rig mulighed for at arbejde med forskellige temaer eller fokusområder igennem undervisningen. Vi kommer til jer i et ryddet afgrænset lokale. Som udgangspunkt kommer en underviser og vi forventer minimum en voksen som børnene kender med til undervisningen.
Kontakt os hvis I har spørgsmål eller ønsker og vi finder en løsning der passer til jeres behov.
 

Børnegruppen er på ca. 12 børn, og der er mindst 2 grupper i forlængelse af hinanden.

Hver lektion varer 45 min.
 
Pris 550 kr. pr lektion.

Inspirationspakke

Hvordan kan rytmikken bruges som et pædagogisk redskab?

 • Masser af inspiration til institutionens rytmikundervisning
 • En sjov og samlende aften/dag for pædagoggruppen
 • Skaber en fælles musikkultur på institutionen

At bruge rytmik i dagligdagen giver adgang til bedre forståelse for det enkelte barns behov og niveau blandt andet inden for følgende pædagogiske temaer; Sprog, motorik og psyke.

Rytmik kan være med til at synliggøre og at støtte op om sociale relationer, hæmme generthed, pirre nysgerrighed og at turde være en del af gruppen som et individ. Med rytmikken kan der arbejdes konstruktivt med mobning, der kan banes vej for nemme sejre og skabes umiddelbar glæde.

Der følger en sangmappe samt en melodihusker med.

En samlet pakke kan se sådan ud:

Inspirationsaften. Vi kommer ud og synger, leger og inspirerer voksengruppen.

Rytmikforløb. Vi kommer efterfølgende ud og introducerer sange og lege med institutionens børn og voksne.

Kontakt os her og vi bygger et spændende forløb op, der passer til jeres behov.

Inspirationsaften : 3 lektioner a 1100 kr

Rytmikforløb på institutionen : 6 lektioner a 550 kr

I alt : 6.600 kr

Vi kommer til jer i egnet lokale.

Vores tilgang til vuggestue & børnehavebørn

 • Møder børnene der hvor de er.
 • Ser kreativitet i kaos, vender det til samspil og gode grin.
 • Deler fælles glæde ved musik.
 • Opbygger kropsbevidsthed.
 • Styrker sproglig udvikling.
 • Udvikler de sociale kompetencer.
 • Inkluderer både de stille og larmende.
 • Griber de magiske øjeblikke.
 • Støtter op om sanseskoling.
 • Indeholder fagte/rammelege.

Det siger kursisterne

Rytmik er en aktivitet børn og voksne glæder sig til her i musikalsk. Rytmikhuset finder den bedste måde, at udvikle lige de færdigheder børn har brug for, motorik, sociale kompetencer. Alt foregår i tilpasset tempo i en god atmosfære. Det er inspirationskilde til alt pædagogisk arbejde.

Rachela Mel, Musikalsk

Onsdag er altid en fest dag her i Delfinen. Børnene har helt styr på at det er “rytmikdag” og kommer forventningsfulde og glade i børnehave om morgenen. Om eftermiddagen kan man være sikker på at nogle af legen eller sangene fra rytmik giver genlyd på legepladsen.

Josefine Tørnstrøm, pædagog. Børnehuset Hellerup - afd. Delfinen