Skoler

DSC_0590_redMusik og bevægelse for aldersgruppen 5-8 år

Rytmikhuset samarbejder med skoler og fritidsordninger i projekter og workshops:

 Vores tilgang:

 • Møder børnene der hvor de er.
 • Inkluderer både de stille og de larmende.
 • Arbejder med gruppen - vender den på hovedet og bruger energien konstruktivt.
 • Ser kreativiteten og mulighederne i ”kaos”, vender det til leg, samspil og gode grin.
 • Teambuilding for børn.

Igennem musik, leg, og bevægelse, vil børnene stifte bekendtskab med musikalske begreber som: Pulsfornemmelse, nodeværdier, genkende og spille efter enkle rytmenoder, lytte til hinanden, synge sammen, spille på forskellige rytmeinstrumenter, skelne og beherske dybe og lyse toner, samt kraftige og svage lyde, øve direktion mm.

Eleverne udvikler og bevidstgør evnen til at:

Lytte, fordybe sig, give og modtage opmærksomhed, samarbejde, respektere og forstå forskelligheder, indgå i et fællesskab, fornemme fællesforpligtelse, forstå og udtrykke kropssprog.

Vi har med succes arbejdet tværfagligt temaorienteret med børnene, eksempelvis i historie, dansk, geografi mm.

 

knap_groen

 

Vi kommer til jer i passende lokale.

Pris pr lektion 600 kr.

Kan dog varieres alt efter projektets varighed, tid og gruppestørrelse.

 

Leg et eventyr - en interaktiv eventyrfortælling om ”Ulven  og de 7 Gedekid”

Musik og bevægelse for aldersgruppen 5-8 år.

Leg et eventyr lover sjov og spændende fordybelse i eventyrets fortælling. Eleverne oplever at være medskabende og at skulle bruge egen fantasi og kreativitet i en iscenesættelse af eventyret. Vi leger os ned gennem eventyrets mange lag og giver derved eleverne en sjov og reflekteret totaloplevelse. Resultatet er en lille forestilling, som eleverne kan vise for forældre og andre elever. Vi giver børnene mulighed for at lege sig ned i eventyrets mange lag. Det kropslige og musikalske arbejde med følelser, attituder og stemninger i eventyret er med til at udvide og udvikle børnenes forståelse af handling og kompleksitet i fortællingen. Det at have udlevet dele af eventyret på egen krop sætter desuden gang i nogle spændende refleksioner og koblinger hos børnene, som er grundlag for en helt naturlig perspektivering.

Eleverne trænes i:

 • Kreativt arbejde på baggrund af samspillet mellem fantasi, viden og erfaring.
 • At forstå og forholde sig til betydninger, tematikker og eventyrets dramaturgi.
 • At lytte, forstå, reflektere og gengive inden for egen forståelsesramme.
 • At udtrykke sig visuelt, dramatisk og verbalt.
 • Sprogudvikling: artikulation, stemmeføring og ny sproglighed.
 • Koncentration.
 • Kropssprog.
 • At veksle mellem at give og tage fokus.
 • Samarbejde.
 • Fællesskab, fællesforpligtelse.

 

knap_groen

 

Varighed 45 min.

Max 28 børn

Pris: 4000 kr.

Sted: Egnet lokale hos jer.