Institutioner


Institutioner

Rytmik i institutionen


Igennem musik, leg og bevægelse vil børnene få stimuleret deres fantasi, sprog og den sociale og følelsesmæssige udvikling. Børnene får opbygget kropsbevidsthed, automatisering af forskellige begreber som oppe/nede, frem/tilbage, stor/lille osv. samt god forståelse af sig selv og andre. Vi skubber til den indre fantasi via forskellige rammelege hvor vi tager på forskellige rejser ud i den store verden.


Der er rig mulighed for at arbejde med forskellige temaer eller fokusområder igennem undervisningen. Vi kommer til jer i et ryddet afgrænset lokale. Som udgangspunkt kommer en underviser og vi forventer minimum en voksen som børnene kender med til undervisningen.


Kontakt os hvis I har spørgsmål eller ønsker og vi finder en løsning der passer jeres behov.


Børnegruppen er på ca. 12 børn og der er mindst 2 grupper i forlængelse af hinanden.


Hver lektion varer 45 min.


Pris: 660 kr. pr. lektion.

Rytmik på institutionen

Min tilgang til vuggestue & børnhavebørn

  • Møder børnene der hvor de er.
  • Ser kreativitet i kaos, vender det til samspil og gode grin.
  • Deler fælles glæde ved musik.
  • Opbygger kropsbevdsthed.
  • Styrker sproglig udvikling.
  • Udvikler de sociale kompetencer.
  • Inkluderer både de stille og larmende.
  • Griber de magiske øjeblikke.
  • Støtter op om sanseskoling.
  • Indeholder fagte/rammelege.

Det siger kursisterne


Rytmik er en aktivitet børn og voksne glæder sig til her i Musikalsk. Rytmikhuset finder den bedste måde at udvikle lige de færdigheder børn har brug for, motorik, sociale kompetencer. Alt foregår i tilpasset tempo i en god atmosfære. Det er inspirationskilde til alt pædagogisk arbejde.


Rachela Mel, Musikalsk


Onsdag er altid en festdag her i Delfinen. Børnene har helt styr på at det er "rytmikdag" og kommer forventningsfulde og glade i børnehave om morgenen. Om eftermiddagen kan man være sikker på at nogle af legene eller sangene fra rytmik giver genlyd på legepladsen.


Josefine Tørnstrøm, pædagog. Børnehuset Hellerup - afd. Delfinen